Veilige schoolomgeving

De een gaat op de fiets naar school, de ander woont zo dichtbij dat hij kan lopen en sommige ouders brengen hun kind met de auto. Hoe je ook naar school gaat, het is vaak een drukte van jewelste rondom de school. Hoe zorg je, ondanks die drukte, voor een veilige schoolomgeving?

Leeftijdscategorieën4-12 jaar, 12-16 jaarVervoerswijzeAuto, Fiets, Lopen

Het tienstappenplan ‘Veilige schoolomgeving’ van Veilig Verkeer Nederland helpt hierbij. Met behulp van het tienstappenplan kijk je met alle betrokkenen naar de situatie rondom school, wijs je ouders op hun verantwoordelijkheid en maak je afspraken over zaken als parkeren en rijrichting.

De verkeersstromen veranderen ook als scholen fuseren of als er een nieuwe school wordt gebouwd. Ook dan is het van belang goed na te denken over het verkeer rondom de school, zodat er geen onveilige situaties ontstaan. Het stappenplan van VVN kan ook dan goed helpen.

Aanmelden of meer weten? Neem dan contact op met: