Veilige schoolomgeving

De één gaat op de fiets naar school, de ander woont zo dichtbij dat hij kan lopen en sommige kinderen worden met de auto gebracht. Hoe je ook naar school gaat, het is vaak een drukte van jewelste rondom de school! Auto’s blokkeren de straat, ontnemen het zicht en ook fietsen van wachtende ouders kunnen een chaotisch geheel vormen.

Leeftijdscategorieën4-12 jaar, 12-16 jaarVervoerswijzeAuto, Fiets, Lopen

Hoe zorg je ondanks al die drukte voor een veilige schoolomgeving? Veilig Verkeer Nederland heeft hiervoor een tienstappenplan ontwikkeld. In dit plan wordt met alle betrokkenen naar de situatie rondom de school gekeken, worden ouders gewezen op hun verantwoordelijkheid voor de verkeersveiligheid van de kinderen en worden afspraken gemaakt over zaken als parkeren en rijrichting. Deze worden meestal visueel gemaakt op een plattegrond die aan ouders meegegeven kan worden.

Aanmelden of meer weten? Neem dan contact op met: