Verkeerscarrousel

Wat gebeurt er als je alcohol gebruikt in het verkeer? Waar zit de dode hoek precies? Hoe ben je het beste zichtbaar op de fiets? Tijdens een verkeerscarrousel worden al deze vragen in drie lesuren beantwoord.

Leeftijdscategorieën12-16 jaarVervoerswijzeAuto, Fiets, Lopen, Scootmobiel

De verkeerscarrousel bestaat uit drie workshops waarbij verschillende verkeersthema’s aan bod komen die leerlingen bewuster maken van hun deelname aan het verkeer. Hierbij worden de kinderen positief benaderd, wat betekent dat ze niet worden aangesproken op slecht gedrag, maar dat ze zelf kennis en inzicht opdoen om hun gedrag te veranderen.

Daarnaast kan op verzoek voor een of meerdere van onderstaande onderwerpen worden gekozen:

  • Hoe kom je uit een auto als die op de kop ligt?
  • De veilige fiets
  • Ervaar de invloed van snelheid in het verkeer op je reactievermogen
  • Tekstberichten sturen vanaf je fiets in een virtuele omgeving
verkeersles jongen in caroussel

Agenda Verkeerscarrousel

  • 18-10-2023VerkeerscarrouselVMBO Winkler PrinsVeendam
  • 19-10-2023VerkeerscarrouselVMBO Winkler PrinsVeendam
  • 20-10-2023VerkeerscarrouselVMBO Winkler PrinsVeendam
  • 30-10-2023VerkeerscarrouselVMBO Werkman CollegeGroningen
  • 03-11-2023VerkeerscarrouselVMBO Heyerdahl College Openbare School voor PraktijkonderwijsGroningen
  • 09-11-2023VerkeerscarrouselDollard College BellingwoldeBellingwolde

Aanmelden of meer weten? Neem dan contact op met: