Zichtbaarheid in het verkeer

Leeftijdscategorieën4-12 jaarVervoerswijzeFiets, Lopen

Goed werkende fietsverlichting is van groot belang in het donker en bij slecht weer. Niet alleen om zelf meer te kunnen zien, maar ook om goed zichtbaar te zijn voor andere weggebruikers.

Voor kinderen is het goed te leren waarom zichtbaarheid in het verkeer belangrijk is en hoe reflecterende kleding hierbij kan helpen. Zo kunnen alle kinderen veilig naar school, vriendjes en de sportclub. Tijdens de korte gastles ‘Zichtbaarheid in het verkeer’ van een halfuur wordt hier aandacht aan besteed. De les is bedoeld voor alle groepen (uitgezonderd groep 1 en 2), waarin het thema telkens op het eigen niveau aan bod komt. Deze les is heel goed te koppelen aan een (zelf uit te voeren) fietscontrole om zowel de kinderen als hun fietsen goed voor te bereiden op de donkere dagen.

Zichtbaarheid in het verkeer