Leeftijdscategorieën:

12-16 jaar, 16-25 jaar, 25-60 jaar, 60+

Verkeersles voor mensen van buitenlandse afkomst

De Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) geeft lessen aan mensen van buitenlandse afkomst. Dit kan voor verschillende partijen. Denk aan scholen (ISK ’s), AZC ’s, gemeentes en begeleiders van AMA ’s. In overleg met de opdrachtgever zorgen wij voor een programma op maat.

 

Een programma kan zowel theoretische als praktische onderdelen bevatten en er is begeleidend materiaal beschikbaar. Ook kan een cursus meerdere dagdelen beslaan. 

 

Bij de theorie wordt aandacht besteed aan onderwerpen als: verkeersdeelnemers, verkeersborden, verkeersregels, voorrang, afslaan, kruisingen en rotondes. Er wordt gewerkt met een PowerPointpresentatie met veel plaatjes en weinig tekst, waardoor het voor iedereen te volgen is.

Wat betreft de praktijk: die kan bestaan uit fietslessen, een fietsparcours en een rondje in de omgeving.