Dit project wordt uitgevoerd in de gemeenten:

Regio Centraal

Midden-Groningen

Regio Zuid

Veendam, Westerwolde

Leeftijdscategorieën:

12-16 jaar, 16-25 jaar, 25-60 jaar, 60+

Verkeersles voor mensen van buitenlandse afkomst

De Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) geeft lessen aan mensen van buitenlandse afkomst. Dit kan voor verschillende partijen. Denk aan scholen (ISK ’s), AZC ’s, gemeenten en begeleiders van AMA ’s. In overleg met de opdrachtgever zorgen wij voor een programma op maat.

In de verkeersles wordt aandacht besteed aan onderwerpen als: verkeersdeelnemers, verkeersborden, verkeersregels, voorrang, afslaan, kruisingen en rotondes. Er wordt gewerkt met een PowerPointpresentatie met veel plaatjes en weinig tekst, waardoor het voor iedereen te volgen is. Ook wordt er gebruik gemaakt van de verkeersbrochure 'Verkeer in Nederland Veilig lopen en fietsen'. Deze brochure is speciaal ontwikkeld door Verkeerwijzer Groningen voor nieuwkomers in Nederland. Rechts op deze webpagina kan de brochure worden gedownload.