Verkeersles voor mensen met buitenlandse afkomst

Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) geeft verkeerslessen aan mensen van buitenlandse afkomst. SBV biedt de lessen aan scholen, AZC’s, gemeenten en begeleiders van AMA’s. In overleg zorgt SBV voor een programma op maat.

Leeftijdscategorieën12-16 jaar, 16-25 jaar, 25-60 jaar, 60+ jaarVervoerswijzeAuto, Fiets, Lopen

Tijdens de verkeersles is er aandacht voor onderwerpen zoals verkeersborden, verkeersregels, voorrang, afslaan, kruisingen, rotondes en medeweggebruikers. SBV werkt tijdens de les voornamelijk met illustraties en zo min mogelijk met tekst, zodat iedereen het kan volgen. SBV maakt tijdens de les ook gebruik van de verkeersbrochure ‘Verkeer in Nederland – Veilig lopen en fietsen’. Deze brochure is speciaal ontwikkeld door Verkeerswijzer Groningen voor nieuwkomers in Nederland.

Aanmelden of meer weten? Neem dan contact op met: