Een Verkeer- en Vervoerberaad: hoe werkt dat?

Het VVB beslaat het gehele verkeer- en vervoersterrein en zorgt onder andere voor vertaling van het rijksbeleid in regionaal en lokaal beleid. Het heeft als doel om kennisuitwisseling te bevorderen en vraagstukken en activiteiten binnen het brede verkeer- en vervoersveld af te stemmen.

Om uit te leggen welke beleidsmatige keuzes het VVB maakt en om inzicht te geven hoe het met de verkeersveiligheid in onze provincie gaat, heeft het VVB-secretariaat in samenwerking met de deelnemers uit het VVB het Beleidskader Verkeerseducatie 2017-2020 en het Maatregelenpakket Verkeersveiligheid 2011 – 2020 “Samen Veilig op Weg” opgesteld. Deze documenten vormen de basis voor het te voeren verkeerseducatie- en verkeersveiligheidsbeleid van de VVB-partners.

Het Verkeer- en Vervoerberaad Groningen is op de volgende manier georganiseerd:

Stuurgroep

In de stuurgroep zijn de provincie Groningen en alle Groningse gemeenten bestuurlijk vertegenwoordigd. Daarnaast zijn (belangen)organisaties zoals het OV bureau, Rijkswaterstaat, Politie Eenheid Noord Nederland - district Groningen, Openbaar Ministerie, Veilig Verkeer Nederland (VVN), ANWB, Fietsersbond, Cumela (landbouw), Transport en Logistiek Nederland (TLN), Platform Verkeer en Vervoer Nederland en de Vereniging Groninger Gemeenten (VGG) vertegenwoordigd.

De stuurgroep is besluitvormend en de gedeputeerde die verkeer en vervoer in zijn portefeuille heeft, is voorzitter van de stuurgroep.

Ambtelijke groep

In de ambtelijke groep nemen bijna alle partijen die ook in de stuurgroep vertegenwoordigd zijn deel. De ambtelijke groep bereidt notities voor de stuurgroep voor en de secretaris van het VVB is de voorzitter van de ambtelijke groep.

Secretariaat

Het secretariaat van VVB is ondergebracht bij de afdeling Verkeer en Vervoer van de provincie Groningen. Bij het secretariaat werken de secretaris, een verkeerseducatiespecialist, drie regiocoördinatoren en een secretariaatsmedewerker. Naast de ondersteuning van de gedeputeerde, gemeenten en scholen zorgen zij met elkaar voor het opstellen en uitvoeren van het werkplan.

Regio's

Onze provincie telt op dit moment 12 gemeenten. Om organisatorische redenen zijn deze in drie in drie regio's verdeeld.

Regio Noord-West

Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Het Hogeland, Westerkwartier

Regio Centraal

Groningen, Midden Groningen

Regio Zuid

Veendam, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Westerwolde

Regiocoördinatoren

Elke regio beschikt over een contactpersoon, een regiocoördinator. Als u op deze website informatie over een project bekijkt, vindt u de contactgegevens van de regiocoördinatoren direct rechts naast het project. Zo kunt u altijd meteen contact opnemen als u geïnteresseerd bent in een activiteit of vragen heeft.