Verkeer- en Vervoerberaad Groningen

Het Verkeer- en Vervoerberaad Groningen (VVB) is het hoogste sectorale overleg op verkeer- en vervoergebied in de provincie Groningen.

Het VVB heeft een kader- en prioriteitsstellende, toetsende en adviserende rol. In dit overlegorgaan zijn het Rijk, Provincie Groningen, de Groninger gemeenten,  Openbaar Ministerie, politie en maatschappelijke organisaties, zoals VVN en ANWB vertegenwoordigd. De provincie Groningen neemt het voorzitterschap en de secretariële ondersteuning voor haar rekening. Het VVB wordt inhoudelijk ondersteund door een ambtelijke coördinatiegroep die besluiten van het VVB uitwerkt en adviezen voorbereidt.

Lees hier (via het menu) meer over de partners in het VVB en over de organisatie van het VVB.