Verkeersactieve school

Verkeersactieve school is een keurmerk voor scholen die zich inzetten voor de verkeersveiligheid van hun leerlingen. De school biedt theoretische en praktische verkeerseducatie aan, besteedt aandacht aan een verkeersveilige schoolomgeving en heeft betrokken ouders bij het thema verkeer.
Om dit keurmerk te krijgen, moet de school aan een aantal criteria voldoen

Beloning

Met het keurmerk kan de school zich in de kijker spelen en aantonen dat er wordt ingezet op goede verkeerseducatie van de leerlingen en een verkeersveilige schoolomgeving. Als beloning ontvangt de school elke drie jaar een cadeau.

Beoordeling

Scholen die al het Verkeersveiligheidslabel hadden, worden in 2023 opnieuw beoordeeld. Scholen die voor het eerst meedoen, krijgen dezelfde beoordeling.

Criteria

Om Verkeersactieve School te worden, moet deze aan de volgende hoofdcriteria voldoen:

– Zelf praktische verkeersactiviteiten organiseren zoals fietscontrole of op voeten en fietsen naar school
– Minimaal één verkeersactiviteit bij ons aanvragen per twee leerjaren, zodat kinderen aan het einde van hun basisschoolcarrière er minstens vier hebben gehad, passend bij hun ontwikkeling
– Gebruik maken van een actuele verkeersmethode, in ieder geval vanaf groep 3
– Aandacht besteden aan veiligheid in de directe schoolomgeving
– Deelname aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen
– Uitdragen dat fietsen en lopen naar school de voorkeur hebben heeft

Daarnaast moet de school voldoen aan minimaal 4 keuzecriteria:

– Excursies op de fiets doen en deze gebruiken om praktische verkeerseducatie te geven
– Aandacht voor school/thuisroutes
– Veilige routes vastgelegd voor verplaatsing onder schooltijd
– Deelnemen aan de Wever-toets klik hier
– Ouders informeren over verkeersactiviteiten die hebben plaatsgevonden
– Één of meerdere actieve verkeersouders
– Verkeer staat geregeld op de agenda van de MR/OR
– Eigen aanvullende materialen inzetten bij de verkeerslessen
– In groep 8 aandacht besteden aan de route naar de middelbare school
– Een eigen idee van de school

Wilt u meer weten over de Verkeersactieve school of uw school aanmelden? Neem dan contact op met één van onze regiocoördinatoren klik hier