Beleidskader verkeerseducatie 2017-2020

In ons Beleidskader verkeerseducatie 2017-2020 is vastgelegd aan welke thema's en doelgroepen wij de komende vier jaar aandacht aan gaan besteden. Het document kunt u op deze pagina (hiernaast) dowloaden.

Jonge bestuurders, fietsers en senioren

Uit de ongeallencijfers blijkt dat jonge bestuurders (18-24 jaar), fietsers (18-60 jaar) en senioren (70+) steeds vaker betrokken zijn bij verkeersongevallen. Daarom wordt er in onze provincie de komende periode gewerkt aan een vernieuwde aanpak van verkeersvoorlichting, speciaal gericht op deze drie groepen verkeersdeelnemers. Met als doel om meer mensen - op een praktische manier - bewuster te maken van onveilig en veilig verkeersgedrag. En hiermee het aantal verkeersslachtoffers te verlagen en de verkeersveiligheid te vergroten. Met deze nieuwe aanpak willen we de komende vier jaar in totaal 2100 jonge bestuurders bereiken met onze activiteiten, 17.000 fietsers en 2700 ouderen

Verkeerseducatie op scholen

Verkeerseducatie vormt de basis voor veilig deelnemen aan het verkeer. Dit begint al op de basisschool. VerkeerswijzerGroningen heeft inmiddels veel bereikt met het educatie aanbod voor scholen In 2016 deed 84 procent van de basisscholen en 54 procent van het voortgezet onderwijs mee aan activiteiten, in totaal ruim 25.000 kinderen/jongeren. Onze doelstelling is dat in de komende vier jaar het aantal leerlingen dat verkeerseducatie volgt verder groeit, namelijk 25% meer leerlingen in het basisonderwijs en 10% meer in het voortgezet onderwijs.

Campagnes en handhaving

Bij verkeershandhaving besteedt Verkeerswijzer Groningen samen met de politie aandacht aan de (landelijke) campagnes over bijvoorbeeld alcohol, snelheid maar ook aan regionale thema's zoals landbouwverkeer. De politie geeft hierover voorlichting met informatieve folders die wij samen hebben ontwikkeld.

De verkeerseducatie en voorlichting wordt georganiseerd door VerkeerswijzerGroningen, een samenwerkingsverband van de provincie Groningen en alle Gronigse gemeenten.