AutoModus-app blijkt effectief

Een landelijke verzekeraar heeft de app AutoModus laten ontwikkelen om jongeren te helpen hun smartphonegebruik in de auto te verminderen. Afleiding door het gebruik van de smartphone vormt namelijk een groot verkeersveiligheidsprobleem onder bestuurders. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft de effectiviteit van de app onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat de app effectief is.

De AutoModus-app heeft tot doel om het smartphonegebruik in de auto te verminderen. Er zijn twee versies getest. Bij de ene versie van de app kregen de gebruikers complimenten als ze hun smartphone niet gebruikten tijdens het rijden. Bij de tweede versie van de app kregen de gebruikers niet alleen complimenten, maar spaarden ze ook voor cadeaus als ze de smartphone niet gebruikten tijdens het autorijden. Beide versies van de app bleken het smartphonegebruik betekenisvol te verminderen. Tevens verlaagden beide versies de kans op smartphoneverslaving en verhoogden ze de mate waarin jongeren smartphonegebruik tijdens het rijden gevaarlijk vinden. Naar aanleiding van deze uitkomsten heeft de SWOV geadviseerd om de app verder uit te rollen en het gebruik van de app onder jonge automobilisten te stimuleren.

Afleiding

De aangetoonde effectiviteit van de app is goed nieuws, want bijna de helft van de Nederlandse jongeren geeft aan zijn of haar smartphone wel eens te gebruiken tijdens het autorijden. De smartphone wordt vooral gebruikt voor navigeren, handsfree bellen en voor het lezen en versturen van berichten. Afleiding door een mobiele telefoon leidt onder andere tot tragere reacties, een versmalling van het blikveld en het missen van belangrijke informatie over de verkeerssituatie waarin de bestuurder zich bevindt. Recent onderzoek toont aan dat bij twee derde van alle auto-ongevallen de bestuurder in enige mate was afgeleid.