Campagne, Hou je aan de snelheidslimiet weer gestart

Te hard rijden is een belangrijke oorzaak van verkeersongevallen. Vooral op provinciale wegen en binnen de bebouwde kom houden automobilisten zich slecht aan de snelheidslimieten.

Wel 40 tot 60% van de automobilisten rijdt regelmatig harder dan de maximum snelheid (inschatting van SWOV). Het grootste deel van de overtreders rijdt tot 10 km boven de limiet.
De campagne over snelheidsgedrag binnen de bebouwde kom, die sinds 2010 wordt gevoerd, richt zich vooral op automobilisten die maximaal 10-15 km te hard rijden op 30, 50 en 60km wegen. Daar vindt de meeste interactie plaats tussen automobilisten en kwetsbare verkeersdeelnemers en zijn de gevaren het grootst.

Verkeerswijzer Groningen vraagt met de politie aandacht voor de veiligheid door te wijzen op de website, voorlichting te geven en extra controles te houden. In de hele campagne periode (maart t/m juni) worden in een aantal gemeentes remwegacties (klik voor uitleg en video) georganiseerd. De meeste mensen hebben moeite met het inschatten van de snelheid van een naderend voertuig. Het inschatten van de benodigde stopafstand van het voertuig is minstens zo moeilijk. Tijdens een remweg demonstratie wordt het duidelijk wat de verschillende stopafstanden bij verschillende snelheden is.

Wilt u meer weten over de campagne klik hier.