Chill op stap

Leerlingen kennis te laten maken met veilig en prettig uitgaan daar draait het project "Chill Op Stap" om. Het bijzondere project duurt drie weken en start op 7 mei.

Derdejaars leerlingen van 4 VO scholen in de gemeente Groningen doen mee aan dit project: het Praedinius Gymnasium, het Werkman VMBO, het Leon van Gelder en het Heyerdahl College.

Aan het project werken veel verschillende organisaties mee, zoals politie, Veilig Verkeer Nederland, Jimmy’s, Verslavingszorg Noord Nederland, brandweer, Halt, verschillende horeca gelegenheden in de stad Groningen, Overstag, beveiliging en nog vele anderen. Deze partijen verzorgen gedurende drie weken gastlessen op school waarin aandacht wordt besteed aan veiligheid, geweld, alcohol, drugs, verkeer en groepsdruk.

Doelstelling van het project:

• leerlingen bewust maken van mogelijk risicogedrag tijdens het uitgaan en leren hoe zij dergelijke risico’s kunnen vermijden;
• ouders/verzorgers ondersteunen in hun praktische opvoedkundige taak ten aanzien van het veilig uitgaan van hun kinderen;
• het terugdringen van de kans op slachtofferschap van jongeren als gevolg van geweldsincidenten tijdens het uitgaan;
• het bevorderen van alle vormen van uitgaan, waarbij beweging en cultuur voorop staan;
• aandacht schenken aan gezondheidsrisico’s van verschillende aspecten tijdens het uitgaan: alcohol en drugsgebruik.

Verkeerswijzer Groningen ondersteunt dit project met 3 uitvoeringen van de theatervoorstelling "Kapot van jou" van TRAXX en 20 gastlessen ''Clean and Clear in 't verkeer" van VVN. Kapot van jou gaat over sociale vaardigheden en verkeersveiligheid: keuzes maken, grenzen stellen, verantwoording nemen. "Clean and Clear in 't verkeer" is erop gericht om jongeren kennis bij te brengen over de gevaren van het rijden onder invloed van alcohol en/of drugs in het verkeer. Daarnaast helpt het mee om de attitude van jongeren op dit vlak positief te beïnvloeden. Daarmee draagt het bij aan het terugdringen van verkeersongevallen van jongeren.

De toneelvoorstelling "Kapot van jou" en de les "Clean en Clear" worden gefinancierd door Verkeerswijzer Groningen en zijn door elke school bij ons aan te vragen.