Deelnemers gezocht: onderzoek naar emotionele impact verkeersongevallen

Een verkeersongeval meemaken kan een behoorlijke weerslag op je leven hebben. Niet alleen fysiek, maar ook emotioneel. Om meer inzicht te krijgen in de psychologische en sociale gevolgen, zijn de Universiteit Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen een onderzoek gestart.

Om dit onderzoek te kunnen voltooien, zijn ze nog op zoek naar deelnemers. Ben je 18 jaar of ouder, heb je een verkeersongeval meegemaakt en wil je je ervaringen delen? Vul dan de vragenlijst in.

Hulpverlening verbeteren

Het invullen kan meer inzicht geven in je eigen ervaringen. Door de vragenlijst in te vullen, lever je bovendien een bijdrage aan de hulpverlening voor slachtoffers van een verkeersongeval, die aan de hand van de resultaten verbeterd kan worden.

Het is niet niks om een ongeluk mee te maken, dus hou er rekening mee dat het invullen van de vragenlijst negatieve gevoelens of gedachten op kan roepen. De onderzoekers adviseren daarom om dit in eigen tempo te doen, en indien nodig contact met de huisarts op te nemen.

Vervolgonderzoek

De conclusies leveren weer vragen op voor de onderzoekers, bijvoorbeeld over de effectiviteit van psychologische hulp na een verkeersongeval. Daarom wordt deelnemers gevraagd of ze bereid zijn mee te doen aan een vervolgonderzoek.

Wie vragen heeft over dit onderzoek, kan contact opnemen met Fleur Clemens van de Universiteit Utrecht via [email protected].