Feestelijke uitreiking verkeersveiligheidslabel voor OBS Drieborg

OBS Drieborg heeft op woensdag 4 juli bezoek gehad van wethouder Kees Swagerman van de gemeente Oldambt.  De wethouder reikte het Gronings Verkeersveiligheidslabel uit.

Daarmee is OBS Drieborg de eerste school in gemeente Oldambt die het predicaat verkeersveilige school heeft behaald.
Zowel Verkeerswijzer Groningen als de gemeente Oldambt hopen nu dat ook andere basisscholen zich gaan inspannen om het label te verkrijgen.

Scholen met dit label zetten zich met structurele verkeerseducatie in voor verkeersveiligheid voor hun leerlingen. Een school met een dergelijk label heeft aandacht voor de verkeersveiligheid rondom de school-thuisroutes. Daarnaast organiseren deze scholen verkeerseducatie-activiteiten en wordt er gewerkt met een actuele lesmethode. Op dit moment zijn er 63 basisscholen in de provincie Groningen die het verkeersveiligheidslabel hebben. OBS Drieborg is de eerste school in de gemeente Oldambt die het label in bezit krijgt.

Dit label wordt uitgereikt onder de verantwoordelijkheid van Verkeerswijzer Groningen. Dit is een initiatief van de gezamenlijke overheden in de provincie Groningen om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Verkeerswijzer Groningen vindt het belangrijk dat scholen het label halen en stimuleert en motiveert scholen om mee te doen.