Nieuw en uitgebreider aanbod verkeerseducatie voor scholen

Verkeer is een leven lang leren. Om dit te stimuleren bieden wij basisscholen, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs verkeerseducatie activiteiten aan. Het aanbod voor schooljaar 2018-2019 is nu bekend. Klik rechtsonder voor de downloads. Voor met name de lagere groepen van het basisonderwijs zijn extra activiteiten toegevoegd, waaronder meerdere theatervoorstellingen en fietslessen. Voor het voortgezet onderwijs is het Nationaal verkeerslab geïntroduceerd en voor het mbo is Jonge bestuurders smartphone vrij onderweg ontwikkeld. Het aanbod voor het mbo is nu in een aparte brochure beschikbaar. 

U kunt alle activiteiten, meestal voorzien van een filmpje,  ook op onze website bekijken.

Basisscholen maken dit jaar de overstap naar digitaal aanvragen van activiteiten. Voor elke school is een online schoolportaal geopend. In dit portaal kan elke school activiteiten aanvragen, de eigen gegevens bijhouden, en ook de eigen praktische verkeersactiviteiten aangeven.

Steeds meer (basis)scholen doen mee. Het afgelopen jaar nam 86% van de basisscholen en 54% van de VO-MBO vestigingen met een totaal van 40.000 leerlingen deel aan één of meer van onze activiteiten. Een mooi resultaat, maar ons verkeerseducatie aanbod is uitgebreid om nog meer verschillende leeftijdscategorieën te kunnen bereiken. Zo werken wij samen aan een verkeersveiliger en wijzer Groningen. 

Heeft u zich nog niet aangemeld? U kunt zich nog aanmelden tot 1 juni.