Zomerstremmingen in en rond stad Groningen goed verlopen

Afgelopen zomer waren er meerdere verkeersstremmingen in en rond de stad.  Groningen Bereikbaar kijkt tevreden terug op deze werkzaamheden: “De zomerstremmingen zijn goed verlopen. Ondanks de vele werkzaamheden aan de weg, was de stad deze zomer over het algemeen goed bereikbaar”. Dat was niet alleen rond de stad het geval: er werd op veel plekken aan de herinrichting van de wegen gewerkt.

In de zomerperiode zijn verschillende wegen aangepakt. Op de zuidelijke ringweg zijn damwanden aangebracht, op de N360 (Groningen-Delfzijl) zijn rotondes aangelegd, en op de N361 (Groningen-Adorp) zijn kruispunten aangepakt en is het asfalt vervangen. Ook op de A7 tussen Boerakker en Marum is aan de weg gewerkt, hierdoor reed het verkeer over versmalde rijstroken. En de A7 tussen Zuidbroek en Westerbroek is twee weekenden dicht geweest.

Bereikbaar door gezamenlijke inzet

Ondanks de vele stremmingen en omleidingen, verliep het verkeer vrij soepel. Groningen Bereikbaar geeft aan dat de stad mede goed bereikbaar was door de inzet van bedrijven en de reizigers. Ook is er een aantal verkeersmaatregelen genomen om de doorstroming te bevorderen. Zo werd op de Ring West bebording aangepast en zijn verkeerslichten anders ingesteld, waardoor het verkeer beter doorstroomde op de omleidingsroute. De stremming op de N361 zorgde op de eerste dag voor veel verkeersdrukte in Onderdendam, maar de inzet van verkeersregelaars verbeterde deze situatie.

Komende tijd opnieuw stremmingen

Ook de komende maanden wordt er gewerkt aan de verbetering en vernieuwing van de wegen en sporen. Zo wordt onder andere het verkeer op de N860 tussen Waterhuizen en Westerbroek tot 4 oktober omgeleid. Rond de herfstvakantie rijden er bussen in plaats van treinen tussen Groningen en Leeuwarden.

Voor een actueel overzicht van werk aan de weg in onze provincie: kijk op www.groningenbereikbaar.nl