Speedpedelec toegestaan op 8 provinciale fietspaden buiten de bebouwde kom

Op acht wegen in de provincie Groningen worden speed-pedelecs toegestaan op het fietspad. Waar de speedpedelec op deze wegen nu alleen nog op de rijbaan mag rijden mag de berijder vanaf begin september kiezen tussen rijbaan of fietspad.

Een speedpedelec is een snelle elektrische fiets waarmee je tot 45 km/u kunt rijden. Sinds 1 januari 2017 heeft de speedpedelec als gevolg van nieuwe Europese wetgeving juridisch de status van bromfiets gekregen. Dit zorgt ervoor dat dat de speed-pedelec net als de bromfietsers van het bromfietspad of de rijbaan gebruik maakt. Een speedpedelec is te herkennen aan een geel (bromfiets) kenteken en een achteruitkijkspiegel, de berijder is verplicht een helm te dragen.

Een speedpedelec is dan wel juridisch een bromfiets, maar in de praktijk heeft deze snelle e-bike andere eigenschappen. De speedpedelec is bijvoorbeeld minder robuust en de gereden snelheid is meestal beduidend lager dan 45 km/u. De snelheid is bijvoorbeeld afhankelijk van het type speedpedelec, de batterijlading, hoe hard er meegetrapt wordt en de hoeveelheid tegenwind. De gemiddelde gereden snelheid ligt rond de 32 km/u en varieert sterk.

Op acht provinciale fietspaden buiten de bebouwde kom wordt nu de speedpedelec op het fietspad toegestaan.  Zie de kaart, hiernaast te downloaden. Hier mag de speedpedelec kiezen tussen de rijbaan of het fietspad. Op deze wegen is het snelheidsverschil tussen de speedpedelec en het overige verkeer volgens de provincie te groot om gebruikers te verplichten om verplicht van de rijbaan gebruik te maken. Ook is het door de drukte op sommige wegen moeilijk om in te halen. Voor de verkeersveiligheid is het op die plekken beter dat de speedpedelec rijder, afhankelijk van de situatie een keuze kan maken tussen rijbaan of fietspad. Op de betreffend de fietspaden zal een onderbord "speedpedelec toegestaan" onder het fietspad bord worden geplaatst. Het gaat bijvoorbeeld over de provinciale weg tussen Aduard en Oldehove en een aantal provinciale wegen rond Winschoten.

In een jaar tijd is het aantal speedpedelecs in de provincie Groningen toegenomen van 450 naar 650 stuks (cijfers maart 2019). De provincie is blij dat de groei doorzet want de speedpedelec is een duurzaam alternatief voor middellange reisafstanden. Steeds meer mensen kiezen voor dit vervoermiddel om reden van reistijd, gezondheid, milieu en plezier voor de speed-pedelec.

Het blijkt dat er nog steeds veel onbekendheid is over het fenomeen speed-pedelec. Dit leidt soms tot onbegrip bij automobilisten die zo'n snelle elektrische fiets niet op de rijbaan verwachten. We hebben daarom de kenmerken en de regels voor de speedpedelec in een afbeelding gezet, deze poster wordt via "Verkeerswijzer Groningen" verspreid.

De 8 erftoegangswegen waar de speedpedelec buiten de bebouwde kom op het fietspad wordt toegestaan zijn:

1.         N386 Hoogezand - De Groeve (vanaf rotonde Kropswolde tot grens provincie Drenthe)

2.         N998 Usquert - Kantens (gehele weg)

3.         N966 Winschoten - Beerta (gehele weg)

4.         N972 Pekela's - Winschoten (gehele weg)

5.         N967 Winschoten - Finsterwolde (gehele weg)

6.         N983 Aduard - afslag N982 Oldehove (gehele weg)

7.         N996 Winsum - Middelstum (t/m hmp. 9,8)

8.         N980 Faan - Niekerk en tussen de Kaleweg en Noordwijk

Wilt u meer weten over de Speed-pedelec in het verkeer in Nederland?   Kijk hier   Bron: SWOV (2017). Elektrische fietsen en speed-pedelecs. SWOV-factsheet, september 2017. SWOV, Den Haag.